Převody stopa, yard, kilometr, metr, mikrometr, milimetr,…

megapascal převod


1 megapascal je:

hodnota           jednotka
1000000           pascal
10000           milibar
10000           hektopascal
1000           kilopascal
10           bar
9.869           fyzikální atmosféra (atm)
1000           centibar
100000000           centipascal
750062           centitorr
100           decibar
10000000           decipascal
75006.2           decitorr
10000000           decipascal
75006.2           decitorr
1           dekabar
100000           dekapascal
1.0E-17           exabar
1.0E-12           exapascal
1.0E+16           femtobar
1.0E+21           femtopascal
1.0E-8           gigabar
0.001           gigapascal
0.1           hektobar
10000           hektopascal
0.01           kilobar
1.0E-5           megabar
1           megapascal
10000000           mikrobar
1000000000000           mikropascal
10000           milibar
1000000000           milipascal
7500620           militorr
10000000000           nanobar
1.0E-14           petabar
1.0E-9           petapascal
10000000000000           pikobar
1.0E+18           pikopascal
1.0E-11           terabar
1.0E-6           terapascal