Převody stopa, yard, kilometr, metr, mikrometr, milimetr,…

námořní míle převod


1 námořní míle je:

hodnota           jednotka
6076.1134682947           stopa
2025.3649827671           yard
1.8519993258722           kilometr
1851.9993258722           metr
1851999325.8722           mikrometr
1851999.3258722           milimetr
1.1507786731166           míle
1851999325872.2           nanometr
72913.398659523           palec
1           námořní míle
0.33333395066644           league
18519.993258722           decimetr
185199.93258722           centimetr
18519993258722           angstrom
0.4715708843482           ri (japonská jednotka)
1           kairi (japonská jednotka)
16.976537020541           čo (japonská jednotka)
611.15607353919           jo (japonská jednotka)
1018.5922212324           ken (japonská jednotka)
6111.5607353919           shaku (japonská jednotka)
61115.607353919           sun (japonská jednotka)
77166.700311321           mon (japonská jednotka)
1.4215817E-23           redshift
6.0019223753003E-14           parsec
1.9576003274335E-13           světelný rok
1.2379856173732E-8           astronomická jednotka, AU
1.0296005052254E-7           světelná minuta
6.1776030313525E-6           světelná sekunda
2950.4571660336           alen (Dánsko)
31.673633270797           arpent (Kanada)
2604.0406921292           aršin (Rusko)
34997601660873           bohr
1068.5424950505           braza (Argentina)
1107.6548688136           braza (Španija)
0           braza (Kolumbie)
8.4390423681886           cable (USA)
10.126861953822           cable (Velká Británie)
5881.9683789635           cape foot
70579.323909126           cape inch
490.20570156512           caperood
92.062330889312           Gunters chain
14.257116770409           cuadra (Argentina)
14.76991686375           cuadra (Chile)
23.149991573403           cuadra (Kolumbie)
22.047681574644           cuadra (Ekvádor)
21.370775821038           cuadra (Paraguay)
21.559864952209           cuadra (Uruguay)