Převody stopa, yard, kilometr, metr, mikrometr, milimetr,…

fyzikální atmosféra (atm) převod


1 fyzikální atmosféra (atm) :

101327.38879319 pascal
1013.2738879319 milibar
1013.2738879319 hektopascal
101.32738879319 kilopascal
1.0132738879319 bar
1 fyzikální atmosféra (atm)
101.32738879319 centibar
10132738.879319 centipascal
76001.823892998 centitorr
10.132738879319 decibar
1013273.8879319 decipascal
7600.1823892998 decitorr
1013273.8879319 decipascal
7600.1823892998 decitorr
0.10132738879319 dekabar
10132.738879319 dekapascal
1.013273887932E-18 exabar
1.0132738879319E-13 exapascal
1.0132738879319E+15 femtobar
1.0132738879319E+20 femtopascal
1.0132738879319E-9 gigabar
0.00010132738879319 gigapascal
0.010132738879319 hektobar
1013.2738879319 hektopascal
0.0010132738879319 kilobar
1.0132738879319E-6 megabar
0.10132738879319 megapascal
1013273.8879319 mikrobar
101327388793.19 mikropascal
1013.2738879319 milibar
101327388.79319 milipascal
760018.23892998 militorr
1013273887.9319 nanobar
1.0132738879319E-15 petabar
1.0132738879319E-10 petapascal
1013273887931.9 pikobar
1.0132738879319E+17 pikopascal
1.0132738879319E-12 terabar
1.0132738879319E-7 terapascal